Elektroniczny obraz Rachunku *) oraz odbiór na miejscu rachunku w biurze firmy bez opłat
Usługa wysłania papierowego Rachunku listem zwykłym Pocztą Polską (opcjonalne) 5 PLN
Ilość obsługiwanych kont Allegro w ramach jednego konta
1 KONTO
Miesięczny transfer panelu
BEZ LIMITU
Ilość aukcji trwających
BEZ LIMITU
Ilość niezależnych paneli dla konta
20 PANELI
Maksymalna liczba miniatur wyswietlana w jednym panelu
20 MINIATUR
Maksymalna liczba miniatur na jedno konto
400 MINIATUR
Hosting grafik paneli i miniatur
Dowolny wybór ilości miniatur w panelu
Wybór koloru tła panelu
Tytuł Panelu - automatyczny lub dowolny
Szablon miniaturki (klasyczny, zaokrąglony i inne)
Belka dolna z przyciskami do wyboru
Filtrowanie po tytule aukcji ze słów kluczowych
Filtrowanie unikatowych tytułów aukcji
Filtrowanie dla aukcji tylko "Kup teraz"
Sortowanie w dowolny sposób (losowe, najmniejsza cena itp.)
Statystyki ilości wyświetleń dla każdego panelu osobno
Statystyki ilości kliknięć dla każdego panelu osobno

*) Wysyłany na adres e-mail elektroniczny obraz Rachunku nie jest elektronicznym Rachunkiem w rozumieniu ustawy i nie zawiera podpisu elektronicznego.
Ceny podawane w tabelach mogą ulec zmianie - poinformujemy o tym fakcie na stronie głównej oraz przy pomocy wiadomości e-mail.

 

Przypominamy, ze zgodnie z obowiązujacym prawem Rachunek nie musi posiadać obecnie odcisku pieczęci ani podpisu.