sellhelp.pl

sellhelp.pl – biznes, finanse, e-commerce

Finanse

Rodzaje umów o pracę

Podejmując zatrudnienie, niezwykle ważne jest ustalenie warunków umowy. Należy już na wstępie określić rodzaj umowy, czas jej trwania, wymiar etatu a także stawkę wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Rodzaje umów

Zgodnie z kodeksem pracy można wyróżnić cztery rodzaje umów o pracę- umowę na okres próbny, umowę na czas wykonywania określonej pracy, umowę na czas określony i umowę na czas nieokreślony. W momencie zawarcia pierwszej umowy z pracownikiem najczęściej w grę wchodzi umowa na okres próbny. Pracodawcy najczęściej decydują się zawszeć ją na okres trzech miesięcy i traktują jako okres sprawdzenia pracownika. W kolejnym okresie najczęściej zawiera się umowę na czas określony. Łączna liczba umów na czas określonych jakie można zawrzeć to trzy, każda kolejna w świetle prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Dla umów na czas określony określa się także limit trwania. Trzy umowy na czas określony nie mogą przekraczać łącznie 33 miesięcy. Pracodawcy zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest dla pracownika stabilność zatrudnienia, decydują się na zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony nieco szybciej, zazwyczaj już po około roku trwania umów na czas określony. Rodzaj umowy i czas jej trwania wpływa także na okres wypowiedzenia, jaki obowiązuje pracodawcę i pracownika.

Długości wypowiedzeń

Jeśli chodzi o umowy na czas określony i nieokreślony, długości wypowiedzeń umowy trwają odpowiednio: 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, miesiąc jeśli pracownik był zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy. W momencie, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy przynajmniej 3 lata, okres wypowiedzenia zwiększa się do 3 miesięcy. W momencie, kiedy okresy wypowiedzeń liczone są w tygodniach, ich bieg rozpoczyna się w sobotę i kończy w sobotę. Okresy wypowiedzeń liczone w miesiącach rozpoczynają się od 1 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Czasami pracodawca może porozumieć się z pracownikiem i rozwiązać z nim umowę na mocy porozumienia stron, w takim wypadku okresy wypowiedzieć nie obowiązują. Zawierając umowę z pracownikiem warto dokładnie zastanowić się nad czasem ich trwania. Umowa na okres próbny wydaje się bardzo zasadna, ponieważ każdy pracodawca chce się przekonać, czy kandydat faktycznie sprawdzi się na danym stanowisku. Często pracownicy korzystają także ze zwolnień lekarskim już na początku zatrudnienia, dlatego też zawieranie umów na krótsze okresy wydaje się bezpieczne dla pracodawcy. Z punktu widzenia pracownika, umowa na czas nieokreślony zapewnia bezpieczeństwo, dlatego też mając stabilnego i rzetelnego pracownika warto jak najszybciej pomyśleć o tym rodzaju umowy.