JESTES W INSTRUKCJACH
1. Instrukcje ogólne
2. Instrukcje Panelu Miniatur
3. Instrukcje Edytora Szablonów
3. Wstawianie treści, zdjęć, tabelek i inne
4. Instrukcje Galerii Przedmiotu
5. Instrukcje Szablonów Allegro
3. Edytor Szablonów - wstawianie treści, zdjęć, tabelek i inne

 

W tej instrukcji skupimy się na pokazaniu jak w Edytorze dodać treść, zdjęcie, tabelkę.

 

Dodawanie treści

 

Po wczytaniu szablonu widzimy jego docelowy wygląd - teraz klikamy w pierwsze miejsce, które chcemy edytować - najpewniej jest tam przykładowy tekst - zaznaczamy go i kasujemy, po czym wpisujemy nasze informacje o przedmiocie. Nie będziemy tego przedstawiać na przykładzie grafik - wydaje się to być oczywiste - jeśli jednak będziemy mieli zgłoszenia, że nie, wtedy uzupełnimy tą instrukcję o takowe grafiki.

 

Dodawanie zdjęć

 

Wybieramy miejsce w szablonie,w które chcemy wstawić grafikę - klikamy tam myszką aby widocznie migał kursor - mamy wtedy pewność, że dokładnie w to miejsce zostanie dodana grafika.

Teraz przechodzimy do zakładki "wstaw" w edytorze i wybieramy "zarządzaj obrazkami" - ikonka małego obrazka (podświetlona na poniższej grafice) - wybranie tego przycisku otworzy nam nowe okno .

 

 

 

 

 

W nowym oknie (grafika powyżej) jak widzimy są opcje dla dodawanego obrazka - najważniejsze jest oczywiście "źródło" - możemy podać je dwojako - wpisując bezpośredni adres do zdjęcia w internecie w okienku obok słowa "źródło" - ale trzeba przy tym koniecznie pamiętać, że musi to być bezpośredni link do zdjęcia - w przeglądarce nie może być widać nic poza nim - żadnych reklam itp. - nie można tu podawać adresu do zdjęcia z dysku bo nie będzie widoczne w szablonie lub:

 

- używając do tego folderu po prawej stronie miejsca na podanie źródła (na grafice w lekkiej obwódce) - wtedy można dodać zdjęcie z dysku komputera a skrypt sam wyśle zdjęcie na nasz serwer i nada mu odpowiedni link (trzeba mieć wykupiony dostęp do galerii Przedmiotu) - aktywne wkrótce - wtedy będzie tu obszerniejsza instrukcja.

 

Dodatkowo dla zdjęcia mamy możliwość nadania takich atrybutów jak:

  • opis - zostanie wyświetlony po najechaniu kursorem myszki przez odwiedzającego
  • wyrównanie
  • obramowanie
  • szerokość - bardzo przydatna opcja - gdy mamy zdjęcie o szerokości 1000px ale chcemy aby miało ono 750 px bez zmniejszania czy przycinania zdjęcia - wystarczy wpisać w okienku szerokość - tą właśnie wartość (750) bez podawania wysokości (ta dostosuje się samoczynnie i takiej właśnie wielkości obraz zostanie wyświetlony w szablonie!
  • wysokość - podobnie jak szerokość tylko z zastosowaniem do podania wysokości
  • marginesy - ustawienie dowolnego marginesu po każdej ze stron

Aby podejrzeć wybieramy "zatwierdź" aby dodać zatwierdzamy poprzez "ok".

 

Dodawanie i edycja tabeli

 

Tabelę dodajemy poprzez kliknięcie ikonki "wstawianie tabeli" - wyświetli się nowe okno, w którym wybieramy ilość kolumn i wierszy dla tworzonej tabeli przy użyciu zaznaczenia podświetlających się pól lub najeżdzając na sam dół tego wyboru gdzie wybierzemy opcję zaawansowaną i tam podamy ręcznie dowolną ilośc potrzebnych nam pól i innych opcji.

 

 

Dla przykładu wybrałem takie oto ustawienie :

 

 

Po zatwierdzeniu powstanie tabela, która jednak będzie "pływała" wpisywany tekst będzie zmieniał szerokość kolum co nie zawsze jest pożądane - zmienimy to innym narzędziem jakim jest "edycja tabelek" - wybieramy z opcji "edytuj komórki" (oczywiście wcześniej upewniając się, że jesteśmy kursorem w którejś z kolumn tabelki) i zmieniamy ustawienia na:

  • okno "AutoDopasowanie"
  • szerokość - zaznaczamy "Stała szerokość komórki:" i w polu obok podajemy szerokość jaką chcemy uzyskać
  • na dole "Zastosuj dla:" - wybieramy z listy "Cała tabelka".