sellhelp.pl

sellhelp.pl – biznes, finanse, e-commerce

Finanse

Przedsiębiorstwo a jego finanse

Przez finanse przedsiębiorstwa rozumie się zjawiska ekonomiczne, które mają związek z gromadzeniem oraz wydawaniem pieniędzy na cele związane z działalnością gospodarczą, prowadzoną przez przedsiębiorstwo.

Działalność gospodarcza

Prawidłowo prowadzona działalność gospodarcza powinna być prowadzona pod kątem działalności organizacyjnej, decyzyjnej oraz kontrolnej. Działanie te powinny kształtować ekonomiczne zjawiska, które występują w przedsiębiorstwie oraz powinny tworzyć szanse, które pozwolą na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo jak najlepszych wyników.
Można to osiągnąć za pomocą zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Takie zarządzanie ma na celu wykorzystywanie pojawiających się szans na pozyskanie kapitałów i ujęciu ich w składnikach majątkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa oraz na uzyskiwanie większych korzyści przez udziałowców.
Celem finansów przedsiębiorstwa jest prawidłowe funkcjonowanie firmy, rozwój oraz podnoszenie jej wartości.Dobre zarządzanie finansami przedsiębiorstwa sprawi, że zyski będą większe przez co zachowana zostanie płynność finansowa. Natomiast nieprawidłowe zarządzanie spowoduje utarte płynności finansowej, co z kolei może doprowadzić do utraty wiarygodności przez przedsiębiorstwo, oraz do jego upadłości.

Finanse w przedsiębiorstwie

Finanse przedsiębiorstwa to wiedza powszechnie stosowana. Wiedza ta posiada swoje cechy charakterystyczne: rozdział firmy od gospodarstwa domowego, mikroekonomiczny punkt widzenia, identyfikacja zjawisk finansowych, badanie wpływu regulacji prawnych na decyzję przedsiębiorstw oraz ocenianie gospodarki finansowej firmy przez odpowiednie sposoby, metody oraz treści.
Jeśli chodzi o finanse przedsiębiorstwa to można wyróżnić trzy obszary problemów decyzyjnych. Należą do nich: inwestowanie, finansowanie oraz spełnianie oczekiwań właścicieli.
Inwestowanie – przedsiębiorstwa konkurują o uzyskanie dostępu do ograniczonych zasobów, decyzję finansowe dotyczą zakupu danych zasobów, inwestycja ta ma doprowadzić do wzrostu dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo
Finansowanie – zawiera w sobie strukturę kapitału, która dotyczy proporcji jakie pomiędzy kapitałem własnym a obcym oraz dobór odpowiednich instrumentów, które będą potrzebne do pozyskania źródeł własnych oraz obcych
Spełnienie oczekiwań właścicieli – wiąże się ono z wyborem sposobu wynagrodzenia właścicieli przez przedsiębiorstwo, a może odbyć się to poprzez pozostawienie finansowej nadwyżki w przedsiębiorstwie lub przekazanie jej bezpośrednio do właścicieli.