sellhelp.pl

sellhelp.pl – biznes, finanse, e-commerce

Finanse

Intercyza w praktyce

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie jest możliwa poprzez zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy małżonkami. Umowa ta znana jest pod pojęciem intercyza.
Dla wielu z nas intercyza kojarzy się z osobami majętnymi, które chcą zadbać o swój majątek zanim wstąpią w związek małżeński. Z tego prawa mogą jednak skorzystać wszyscy, którzy chcą uniknąć wielu problemów finansowych w czasie małżeństwa.

Zabezpieczenie interesów

Intercyza w praktyce sprawdza się coraz częściej. Wystarczy sprawdzić statystyki rozwodów, by stwierdzić, że pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności. Osoby przezorne potrafią oddzielić emocje od pragmatycznego życia, dlatego intercyza jest dla nich naturalną formą zabezpieczenia swoich interesów.
Intercyza jest swego rodzaju umową przedmałżeńską przybierająca charakter majątkowy. Podstawowym błędem jest uważanie intercyzy za synonim rozdzielności majątkowej. Te dwa pojęcia nie są ze sobą tożsame, choć mają ze sobą wiele wspólnego. Intercyza jest pojęciem znacznie bardziej ogólnym. Intercyza wchodzi w życie dopiero w momencie zawarcia oficjalnego związku małżeńskiego. Intercyza daje możliwość skorzystania z jednego czterech ustrojów majątkowych.
Intercyza to dobry sposób na zabezpieczenie się przed ewentualnymi długami zaciągniętymi przez współmałżonka. Dzięki jej zawarciu można mieć pewność, że komornik nie będzie miał prawa zająć naszych ruchomości oraz nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że intercyza będzie mogła nas ochronić tylko przed długami powstałymi już po sporządzeniu intercyzy. Za długi powstałe wcześniej małżonkowie odpowiadają wspólnie. Konieczne jest także poinformowanie wierzycieli, że dłużnik posiada rozdzielność majątkową. Jeżeli nie uzyska takiej informacji, wtedy zapisy intercyzy nie są brane pod uwagę.

Prawa od majątku

Często można spotkać się z opiniami mówiącymi, że intercyza komplikuje ewentualne sprawy dziedziczenia majątku. Jest to mit, ponieważ nawet po zawarciu intercyzy, małżonek zachowuje takie same prawa do majątku po zmarłym mężu lub żonie. Intercyza charakteryzuje się tym, że jej zapisy obowiązują jedynie, gdy oboje małżonkowie żyją. Jest to umowa cywilna, która nie działa po śmieci. Prawo do dziedziczenia jest gwarantowane przez stosowne ustawy.
W przypadku zawarcia umowy – intercyzy, małżonkowie automatycznie tracą prawo do możliwości wspólnego rozliczenia się z podatku dochodowego. Może to być nieopłacalne w momencie, gdy jeden z małżonków osiąga wysokie dochody, zaś drugi zarabia niewiele.
Aby intercyza była ważna, należy sporządzić ją w formie aktu notarialnego.