sellhelp.pl

biznes, finanse, e-commerce

Biznes

Jak motywować pracowników?

Obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy dlatego szczególne ważne wydaje się pozyskanie i utrzymanie lojalnego zespołu pracowników. Pracodawca powinien postawić sobie za cel budowanie motywacji i zadowolenia pracowników z wykonywania pracy w konkretnej firmie. Warto pomyśleć o sposobach, które dają długofalowy efekt.

Nagrody dla pracowników

Motywację dla pracowników niezmiennie stanowią nagrody finansowe. Ustalenie przejrzystego i sprawiedliwego systemu premiowania i przyznawania bonusów wydaje się kluczowe dla motywacji pracownika, aby efektywnie i skutecznie wykonywał swoją pracę. Dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród pracowników cieszą się także wszelkiego rodzaju benefity pozapłacowe. Należą do nich przede wszystkim prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, a także możliwość skorzystania z karty sportowej. Pracodawca dopłacając do takich benefitów wzbudza uznanie i szacunek pracowników, dając im poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość korzystania z rozrywek sportowych w bardzo atrakcyjnej cenie. Bardzo często do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego czy karty sportowej można dopisać członków rodziny co wydaje się dodatkowym atutem. Pracodawca w momencie, kiedy zatroszczy się o jasny i przejrzysty system premiowania, a także zagwarantuje korzyści pozapłacowe powinien pomyśleć, czy to wystarczająca forma motywowania pracowników. Okazuje się bowiem, że podwładnych można motywować także w inny sposób, który jest dla nich tak samo ważny. Przede wszystkim jest to szacunek i docenienie. Wyróżnienie pracownika na forum zespołu za szczególne osiągnięcia z pewnością spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Pochwała pracownika

Każdy pracownik powinien także otrzymywać informację zwrotną na temat wykonywania powierzonych obowiązków. Każda pochwała i słowo uznania bardzo pozytywnie wpływają bowiem na wydajność i efektywność pracy. Poczucie docenienia sprawia, że pracownik jeszcze bardziej stara się, aby swoje obowiązki wykonywać dokładnie i sumiennie. Kolejnym sposobem motywowania pracowników jest dawanie mu możliwości rozwoju. Pracodawca powinien zauważyć w swoim zespole potencjał i pomyśleć o szkoleniach i kursach, które sprawią, że pracownik poszerzy dotychczasowe umiejętności i zdobędzie nowe kwalifikacje, które staną się wartością zarówno dla samych pracowników jak i całej organizacji. Pracodawca powinien także wiedzieć, że inwestowanie w pracownika daje naprawdę wiele korzyści, buduje wizerunek pożądanego pracodawcy i rzetelnej firmy, co odbija się na powodzeniu działalności firmy.