sellhelp.pl

sellhelp.pl – biznes, finanse, e-commerce

Finanse

Rodzaje umów o pracę

Podejmując zatrudnienie, niezwykle ważne jest ustalenie warunków umowy. Należy już na wstępie określić rodzaj umowy, czas jej trwania, wymiar etatu a także stawkę wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Rodzaje umów Zgodnie z kodeksem pracy można wyróżnić cztery rodzaje umów o pracę-…

Przedsiębiorstwo a jego finanse

Przez finanse przedsiębiorstwa rozumie się zjawiska ekonomiczne, które mają związek z gromadzeniem oraz wydawaniem pieniędzy na cele związane z działalnością gospodarczą, prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Działalność gospodarcza Prawidłowo prowadzona działalność gospodarcza powinna być prowadzona pod kątem działalności organizacyjnej, decyzyjnej oraz kontrolnej….