JESTES W INSTRUKCJACH
1. Instrukcje ogólne
2. Instrukcje Panelu Miniatur
3. Instrukcje Edytora Szablonów
2. Wczytanie kodu i pobranie po edycji
4. Instrukcje Galerii Przedmiotu
5. Instrukcje Szablonów Allegro
2. Edytor Szablonów - wczytanie kodu i pobranie po edycji

 

Aby zacząć edytować szablon należy wczytać kod jaki posiadamy - aby to wykonać przechodzimy do zakładki EDYTOR, wybieramy "html" jak na grafice poniżej i w nowo otwartym oknie wklejamy kod (należy pamiętać aby okno, do którego wklejamy kod było zupełnie puste - wolne od jakiegokolwiek kodu - inaczej może bowiem on powodować błędy).

 

 

 

 

 

Dokonaliśmy już edycji - co dalej.

 

Dokładnie tak samo jak poprzednio klikamy w okno "html" - teraz zaznaczamy cały kod (najlepiej kombinacją klawiszy Ctrl+A) i kopiujemy go (Ctrl+C) - to wszystko.

 

Taki kod można następnie użyć na Allegro, lub zapisać na dysku w pliku tekstowym do późniejszego użycia.