JESTES W INSTRUKCJACH
1. Instrukcje ogólne
2. Instrukcje Panelu Miniatur
7. Usuwanie Paneli, zmiana nazw
3. Instrukcje Edytora Szablonów
4. Instrukcje Galerii Przedmiotu
5. Instrukcje Szablonów Allegro
7. Ustawienia Panelu - usuwanie paneli, zmiana nazw

 

Każdy z Paneli można w dowolnym momencie usunąć (należy jednak pamiętać aby nie robić tego jeśli jest on w aukcji, która jeszcze trwa - nie ma bowiem możliwości przywrócenia działania takiego szablonu). Panel kasujemy w zakładce PANELE MINIATUR/USTAWIENIA PANELU - przycisk usuwania znajduje się pod menu głównym wraz z innymi przyciskami. Wybranie tego przycisku spowoduje wykasowanie aktualnie widzianego panelu - aby wykasować inny należy najpierw do niego przejść.

Usunięcie musi być zatwierdzone dodatkowym przyciskiem aby nie nastąpiło to przypadkowo i będzie to widoczne w nowym oknie z dodatkowym pytaniem czy wykasować wybrany panel.

 

 

dodatkowe pytanie

 

 

Zmiana nazwy Panelu - odbywa się to w tym samym miejscu co usuwanie.

Klikamy w przycisk "zmień nazwę" po czym pojawia się nowe pole, w którym to wpisujemy naszą nazwę i zatwierdzamy tym samym przyciskiem "zmień nazwę".

 

 

Poprawna zmiana zostanie potwierdzona stosownym komunikatem. Zostanie ponownie wczytany ten sam panel ale już z nową nazwą.